Znalosti obrazem, obrazy znalostí. | Kontakty
ERUDIA

Česká inovace, o.p.s.

Roman Šiser, ředitel

Díky společnosti Erudia se nám podařilo vytvořit pro naše úspěšné soutěžící profesionální video medailonky, kterými se mohou na úrovni prezentovat. Videa se líbí a soutěžící si je pochvalují. Kromě profesionálního přístupu týmu Erudia jsme ocenili také flexibilitu, pohotovost a ochotu, s jakou reagovali na naše požadavky i přes časovou tíseň.